Terug naar overzicht

Het asbestattest

Een nieuwe verplichting vanaf 23 november 2022: het asbestattest.

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij het verkopen van woningen en/of gebouwen gebouwd voor 2001. Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Indien u er toch sneller een ter beschikking heeft, moet u een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest, ongeacht een eventuele geplande verkoop of verhuur. Wat dat attest juist is en hoe u dat verkrijgt, vertellen we u graag in deze blog.

Wat is het asbestattest?

In Vlaanderen wordt een uniek asbestattest door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) afgeleverd. Dat gebeurt op basis van een asbestinventarisatie waarbij getoetst wordt of het gebouw asbestveilig is. Het attest beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat ervan is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het is dan aan de eigenaars om correct te handelen en het advies van de OVAM te volgen zodat het gebouw asbestveilig gemaakt kan worden.

Er bestaan twee soorten asbestinventarisaties: een destructieve en een niet-destructieve. Bij een niet-destructieve asbestinventarisatie beschrijft de OVAM enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens deze soort inventarisatie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Wanneer er echter onderhouds-, renovatie- of sloopwerken gepland worden in een gebouw is een destructieve asbestinventarisatie aan de orde. Hierbij kunnen soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig zijn. De OVAM verwijdert dan een klein stuk van het materiaal voor een monstername dat later geanalyseerd wordt in het labo.

Waarom een asbestattest?

Deze maatregelen werden in het leven geroepen door de Vlaamse Regering. Met een asbestafbouwbeleid wil ze Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Het doel is om de komende jaren aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 opsporen en te verwijderen.

Asbestvrij wonen is niet alleen een onmisbaar onderdeel van onze basiswoonkwaliteit, de eliminatie van deze schadelijke stof komt ons ook op vele manieren ten goede. Door asbesttoepassingen te elimineren in daken, gevels of rondom stookinstallaties kunnen we meer inzetten op energiezuinige vernieuwingen met extra dak- of gevelisolatie. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om meteen zonnepanelen te plaatsen, want dat is verboden op asbestdaken. Bovendien is het verwijderen van asbest essentieel om sloopmaterialen terug in de kringloop te brengen en zo duurzame, circulaire gebouwen en renovaties mogelijk te maken. Door de sloop van die gebouwen ontstaat er trouwens heel wat nieuwe ruimte, wat goed is voor onze ruimtelijke ordening.

CenConstruct ontzorgt u van A tot Z

Bij CenConstruct renoveren we altijd conform de regels. Voor we aan onze renovatiewerken beginnen, laten we mogelijks ingesloten abest opsporen zodat een mogelijke asbestsanering kan plaatsvinden. Het doel van onze renovaties is bovendien ook altijd om oude woningen energiezuiniger te maken. Zo bespaart u op uw energiefactuur en geniet u van een hoop fiscale voordelen.

© CENCONSTRUCT 2024 – Webdesign Media Architect
Privacy | Disclaimer