Disclaimer

Let op: deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van CenConstruct.

  • Alle 3D-beelden, inplantingstekeningen en luchtfoto’s (gemaakt met een drone) die beschikbaar zijn gesteld of worden getoond, zijn alleen bedoeld als impressies van het gebouw en de omgeving en moeten als zodanig worden geïnterpreteerd.
  • De afgebeelde uitzichten zijn bij benadering en niet bindend.
  • De kleuren die worden weergegeven in artistieke impressies of 3D-beelden kunnen mogelijk niet volledig representatief zijn voor de werkelijke kleuren die worden toegepast in het pand.
  • De inrichting van het openbare gebied wordt in overleg met de stad en het gewest vastgesteld en kan leiden tot wijzigingen in de inplantingstekeningen.
  • CenConstruct behoudt zich het recht voor om aanpassingen hierin aan te brengen.
  • Alle opgegeven afmetingen zijn alleen ter informatie en niet bindend.
  • Het voorgestelde meubilair is louter ter illustratie en niet bindend.
  • De plannen en beelden blijven te allen tijde eigendom van CenConstruct en mogen niet worden gekopieerd en/of hergebruikt zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van CenConstruct.

Contactgegevens:
CenConstruct
Boshuisweg 50
2240 Zandhoven

info@cenconstruct.be

© CENCONSTRUCT 2024 – Webdesign Media Architect
Privacy | Disclaimer